Logotyp
eng swe

TJÄNSTER

Översättning
Jag välkomnar de flesta texttyper, från produktbeskrivningar och manualer till nyhetsbrev och reportage. För att säkerställa högsta möjliga kvalitet granskas alla texter av en extern korrekturläsare vars modersmål motsvarar målspråket.

Källspråk: engelska, svenska
Målspråk: engelska, svenska

Korrekturläsning
Korrekturläsning av svenska och engelska texter – korrigerar dina texter.

Språkgranskning
Språkgranskning av svenska och engelska texter – korrigerar och förbättrar dina texter.

Transkribering
Transkribering av intervjuer, föreläsningar, mötesprotokoll etc.

Tolkning
Svensk-engelsk tolkning vid möten, konferenser, föreläsningar etc.

1-to-1
Privatundervisning i svenska och engelska. Undervisningen anpassas utifrån just dina behov så att du får chansen att utveckla dina språkkunskaper på det sätt och i den takt du själv önskar. Kontakta mig gärna för mer information.